Welkom op de website van Ruiterpad

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft beperkingen - maar eenieder moet zich kunnen ontwikkelen, ook als daar wat extra zorg voor nodig is.

 

Hart voor Zorg

Het is helaas nog altijd niet vanzelfsprekend.

Vooral jeugdigen/(jong)volwassenen met een beperking of zware levensbagage vallen vaak door de mazen van de zorgverlening. Juist deze groep is kwetsbaar omdat van hen verwacht wordt zo zelfstandig mogelijk te leven; ook zij hebben nood aan hulp en sturing, al is het maar op de achtergrond.

 

  Met onze ervaring willen wij de kwetsbaren ondersteunen in het opbouwen van een zelfstandig en verantwoord bestaan, door hen inzicht te geven in zowel de eigen krachten als de eigen beperkingen.

De mogelijkheden van onze Zorgbegeleiding strekken van: Dagbesteding in een groep, Individuele begeleiding op de locatie die wenselijk is tot Crisisbegeleiding/crisisopvang. Wij hebben niet de 9 tot 5 mentaliteit en zijn dus 24/7 bereikbaar. Kortom wij bieden Zorg op maat. 

Ons motto: Hart voor Zorg!! 

© 2020 Ruiterpad.