Missie (waarom)

 

 

Ruiterpad ziet het als haar missie om onvoorwaardelijk hulp en begeleiding  te bieden aan  mensen met een beperking en hun zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben op een Leer- en Werkboerderij is ons duidelijk geworden dat een bepaalde groep jeugdigen/ (jong)volwassenen tussen wal en schip vallen binnen de nu bestaande zorgverlening. Dit zijn jeugdigen/ (jong)volwassenen die continue (op de achtergrond) ondersteuning, begeleiding en sturing nodig hebben om het dagelijkse leven aan te kunnen.

 

 Waarden (waartoe)

 

Naastenliefde

Elk mens is een waardevol persoon, ook als hij/zij te maken

heeft met een problematiek, beperking en/of stoornis. Ieder mens is uniek en dient zich zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen, ook binnen de beperking die hij/zij heeft.

 

Samenwerking

Het motto waar vanuit gewerkt wordt is ‘met elkaar’: cliënten, Hun netwerk, het lokale netwerk van Sociale (Werk) Voorzieningen, Indicatiestellers (CIZ,  Intervence, Veilige start, Veilig thuis), Gemeenten (WMO, CJG) en Collega zorgverleners, de kleinschalige omgeving en een begeleider als vast aanspreekpunt, de cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven te laten kunnen leiden.

 

Dienen

Ruiterpad dagbestedingslokatie is een min of meer beschermde leer- en werkplek waar men  (een deel van) de dag zinvol kan besteden. Het is een plek waar men zich thuis voelt en waar iemand zich gewaardeerd weet. Bovendien kan men er de dagen gevarieerd, zinvol en op eigen wijze invullen.

De (expliciete dan wel impliciete) hulpvraag van de cliënt staat in de begeleiding centraal.

 

Visie (waarheen) 

 

Ruiterpad wil de zorgbegeleider zijn die ondersteuning, begeleiding en sturing biedt aan jongeren/volwassenen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven.

 

Strategie (hoe) 

 

De Loods’ met daarin een werkplaats, woonkamer en speelplek wordt door Ruiterpad gehuurd en zal functioneren als ‘eigen stek’ voor begeleiders, cliënten en vrijwilligers van Ruiterpad.

We bieden verschillende activiteiten aan waaronder koken, bakken, lezen, spelletjes doen, knutselen, stoeien op de speelplek, houtbewerking, meubelen maken/opknappen etc.etc. met al deze activiteiten hebben we als doel: respectvol met elkaar omgaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen.

© 2020 Ruiterpad. Made by Annatar de Ruiter.